Fair trade

Onderzoeksgerechtigde

Directory

Leveranciers van APK-meetmiddelen kunnen door NMi erkend worden als ‘onderzoeksgerechtigde’.

Een onderzoeksgerechtigde met erkenning mag:

– Meetmiddelen* keuren (controleren op juiste werking en juistheid).

– Meetmiddelen afmelden in Register meetmiddelen.

*De meetmiddelen waarvoor een onderzoeksgerechtigde deze werkzaamheden mag uitvoeren staan vermeld op de erkenning inclusief de medewerkers die de werkzaamheden mogen uitvoeren.

FAQ

Via RDW kunt u zich aanmelden voor erkenning als keuringstation. Voor de bijbehorende eisen om de desbetreffende APK erkenning te krijgen kunt u op de volgende websites terecht:

 1. De meetmiddelen hebben een geldige typekeuring nodig. Deze wordt door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger aangevraagd.
 2. Vervolgens ondergaat elk meetmiddel een eerste keuring door een daarvoor erkende Onderzoeksgerechtigde of door NMi.

3. Daarna volgt een periodieke herkeuring (12 of 24 maanden afhankelijk van de typekeuring) door een Onderzoeksgerechtigde of door NMi. NMi kan alleen een keuring uitvoeren. Voor onderhoud, updates en reparaties ed. bent u op de leverancier (dit kan een Onderzoeksgerechtigde zijn) aangewezen.

*Indien een meetmiddel geen typegoedkeuring heeft kan deze niet gekeurd worden.

*Om na te gaan of uw huidige meetmiddelen voldoen, informeert u bij uw leverancier. Een typegoedkeuring zal op de opschriften van het meetmiddel vermeld staan (in de vorm van Txxxx, x = 0 .. 9).

Voor technisch inhoudelijke vragen en advies over de mogelijkheden kunt u bij uw leverancier terecht.

Een apparaat mag niet meer gebruikt worden als de typekeuring van het apparaat verlopen is en door verandering in de wettelijke eisen niet meer aan de eisen voldoet.

De fabrikant of zijn vertegenwoordiger is eigenaar van het typekeuringscertificaat, het typekeuringscertificaat kan gereviseerd worden bij wijzingen aan het apparaat of wanneer er aanvullende testen gedaan worden (bv om aan te tonen dat het apparaat aan nieuwe eisen voldoet).

Afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving kan de typekeuring een geldigheid van 10 jaar hebben of totdat de wetgeving wijzigt waarbij er meestal een overgangstermijn ingesteld wordt.

De nationale regelingen worden door de verantwoordelijke ministeries aangepast of gereviseerd bijvoorbeeld als gevolg van Europese wetgeving of technische ontwikkelingen.

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat beheert Regeling voertuigen. Deze valt onder het mandaat van de Minister. Alle wijzigingen worden door de minister of de staatssecretaris ondertekend waarna de wijzigingen gepubliceerd worden in de Staatscourant.
 • RDW heeft een registrerende taak en geeft de erkenning uit voor de APK keuringsstations en APK keurmeesters, verder beheren zij het RME. Ook adviseren ze wijzigingen in Regeling voertuigen.
 • NMi is de keuringsinstelling die steekproeven doet op keuringen uitgevoerd door Onderzoeksgerechtigden en de erkenning verleent aan de Onderzoeksgerechtigden. Daarnaast voert NMi typekeuringen uit en kan ook eerste keuring en herkeuring uitvoeren.
 • Onderzoeksgerechtigde heeft de bevoegdheid om de apparatuur die op zijn erkenning staan te keuren. Vaak zijn ze ook de leverancier en kunnen daardoor ook repareren.
 • Register meetmiddelen is het register wat beheerd wordt door RDW waarin alle meetmiddelen met een geldige keuring in staan vermeld met datum van keuring en vervaldatum.
WANT TO KNOW MORE?

CONTACT US!

Knowledge and experience in metrology!

Why NMi?

 • Customer Orientated
 • Seeking solutions
 • More than metrology!
 • Worldwide acceptance
 • Independent
 • Create new standards
Special

Special case

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

KNOWLEDGE THROUGH EXPERIENCE

NMi Academy

 • All
 • Articles
 • Downloads
 • Whitepapers
STAY INFORMED

SUBSCRIBE TO KNOWLEDGE CENTER