White paper

WP: E-Teken

Wilt u meer weten over de Warenwet? Ontdek het in onze gratis download!

Bent u een verpakker van voorverpakte consumentenproducten die per (kilo)gram of (mili)liter worden verkocht? Zo ja, dan heeft u kennis van de Warenwet nodig.

Naast de bescherming van de consument dient de Warenwet ook ter bescherming van de verpakkers: zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun concurrenten gemiddeld net zo veel in hun verpakkingen stoppen als zijzelf.

Begrijp hoe de Warenwet wordt gebruikt om regels te handhaven die betrekking hebben op:

  • Waaraan de partijen met e-voorverpakkingen moeten voldoen
  • Hoe de handhaving plaats vindt
  • Hoe een verpakker (of importeur) zijn verantwoordelijkheid kan nemen

Download nu de NMi e-teken whitepaper!

Wilt u meer weten?

Ontdek het in onze gratis download!