Mag een loonverpakker onder de e-teken erkenning afvullen van een andere verpakker?

Een producent levert onverpakt product en verpakkingsmateriaal aan een loonverpakker. Die verpakt het voor de producent. Op het etiket staat de nominale hoeveelheid, het e-teken en de naam van de producent.

Volgens de Europese Richtlijn is het de verpakker die er verantwoordelijk voor is dat de e-voorverpakkingen voldoen aan de voorschriften van die Richtlijn (alinea 1, artikel 4, Bijlage I). Een verpakker is degene die in de uitoefening van een bedrijf dat in Nederland is gevestigd, e-voorverpakkingen afvult (artikel 1.1, Warenwetbesluit). En in artikel 5.1 van dat Besluit staat dat […] de verpakker moet beschikken over een erkend e-teken systeem.

Omdat de naam van de producent op het etiket staat, is die een ‘bedrijf die de vulling laat uitvoeren’ (artikel 3.2 van bijlage I van Europese Richtlijn). Deze bedrijven staan alleen genoemd in het hoofdstuk over identificatie en komen verder in de regelgeving niet meer voor. Ze hebben daarom niet de verantwoordelijkheid dat de e-voorverpakkingen voldoen aan de eisen.