APK (3) erkenning aanvragen en keuring van instrumenten

Via RDW kunt u zich aanmelden voor erkenning als keuringstation. Voor de bijbehorende eisen om de desbetreffende APK erkenning te krijgen kunt u op de volgende websites terecht:

  1. De meetmiddelen hebben een geldige typekeuring nodig. Deze wordt door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger aangevraagd.
  2. Vervolgens ondergaat elk meetmiddel een eerste keuring door een daarvoor erkende Onderzoeksgerechtigde of door NMi.

3. Daarna volgt een periodieke herkeuring (12 of 24 maanden afhankelijk van de typekeuring) door een Onderzoeksgerechtigde of door NMi. NMi kan alleen een keuring uitvoeren. Voor onderhoud, updates en reparaties ed. bent u op de leverancier (dit kan een Onderzoeksgerechtigde zijn) aangewezen.

*Indien een meetmiddel geen typegoedkeuring heeft kan deze niet gekeurd worden.

*Om na te gaan of uw huidige meetmiddelen voldoen, informeert u bij uw leverancier. Een typegoedkeuring zal op de opschriften van het meetmiddel vermeld staan (in de vorm van Txxxx, x = 0 .. 9).

Voor technisch inhoudelijke vragen en advies over de mogelijkheden kunt u bij uw leverancier terecht.