Via RDW kunt u zich aanmelden voor erkenning als keuringstation. Voor de bijbehorende eisen om de desbetreffende APK erkenning te krijgen kunt u op de volgende websites terecht: Regeling erkenning en keuringsbevoegheid APK rdw.nl De meetmiddelen hebben een geldige typekeuring nodig. Deze wordt door de fabrikant...

Afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving kan de typekeuring een geldigheid van 10 jaar hebben of totdat de wetgeving wijzigt waarbij er meestal een overgangstermijn ingesteld wordt....

De nationale regelingen worden door de verantwoordelijke ministeries aangepast of gereviseerd bijvoorbeeld als gevolg van Europese wetgeving of technische ontwikkelingen....

Ministerie van Verkeer en Waterstaat beheert Regeling voertuigen. Deze valt onder het mandaat van de Minister. Alle wijzigingen worden door de minister of de staatssecretaris ondertekend waarna de wijzigingen gepubliceerd worden in de Staatscourant. RDW heeft een registrerende taak en geeft de erkenning uit...