Wie doet wat en heeft welke verantwoordelijkheid bij de regeling voertuigen?

  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat beheert Regeling voertuigen. Deze valt onder het mandaat van de Minister. Alle wijzigingen worden door de minister of de staatssecretaris ondertekend waarna de wijzigingen gepubliceerd worden in de Staatscourant.
  • RDW heeft een registrerende taak en geeft de erkenning uit voor de APK keuringsstations en APK keurmeesters, verder beheren zij het RME. Ook adviseren ze wijzigingen in Regeling voertuigen.
  • NMi is de keuringsinstelling die steekproeven doet op keuringen uitgevoerd door Onderzoeksgerechtigden en de erkenning verleent aan de Onderzoeksgerechtigden. Daarnaast voert NMi typekeuringen uit en kan ook eerste keuring en herkeuring uitvoeren.
  • Onderzoeksgerechtigde heeft de bevoegdheid om de apparatuur die op zijn erkenning staan te keuren. Vaak zijn ze ook de leverancier en kunnen daardoor ook repareren.
  • Register meetmiddelen is het register wat beheerd wordt door RDW waarin alle meetmiddelen met een geldige keuring in staan vermeld met datum van keuring en vervaldatum.