NMi en VSL bundelen Krachten voor Kalibratie en Certificering Waterstofdispensers

22 July 2021

Delft, Nederland — 22 July. Leveranciers van waterstofdispensers kunnen voortaan eventueel terecht bij één instantie voor het testen van zowel de nauwkeurigheid van hun product als het controleren of het voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) en VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, slaan de handen ineen om de kalibratie en certificering van waterstofdispensers samen aan te kunnen bieden.

Met het oog op de vermindering van CO2-uitstoot heeft de Nederlandse regering duidelijke doelstellingen vastgesteld om het aantal openbare tankstations voor waterstof in Nederland te verhogen, om te beginnen naar 50 stations in 2025. Vergeleken met de meer dan 4.000 benzine- en dieseltankstations die Nederland telt, zijn 50 tankstations voor waterstof in 2025 echter bescheiden.

Om de doelstelling van een emissievrije toekomst te realiseren, streeft Nederland uiteindelijk naar een waterstofinfrastructuur waarbij elektrische auto’s met een brandstofcel vanaf elke locatie in Nederland binnen 7 minuten (of binnen een afstand van 7 km) een waterstoftankstation kunnen bereiken. Dit ambitieuze streven biedt aanzienlijke marktkansen voor fabrikanten van waterstofdispensers en aanbieders van tankstations voor waterstof. Wie op de Nederlandse markt voor waterstoftankstations opereert, moet echter voldoen aan strikte veiligheids- en operationele richtlijnen die zijn opgenomen in de “Regeling Nationaal Autonoom Geregelde Meetinstrumenten”.

Naast hoge eisen aan het waterstofkwaliteitscontrolesysteem, dat het nemen van monsters, meetmethoden voor verontreinigingen en referentiematerialen omvat, is ook de exacte meting van de hoeveelheid geleverde waterstof van cruciaal belang voor de commercialisering van waterstof als brandstof. ” Door de handen ineen te slaan zetten NMi en VSL in op een eerste stap naar een laagdrempelige manier om nieuwkomers op de markt te helpen bij het voldoen aan de noodzakelijke kwaliteits-, veiligheids- en operationele vereisten voor waterstofdispensers,” zegt DJ Schuld, Business Innovation Executive Advisor bij NMi. “Onze samenwerking brengt de middelen en expertise samen die nodig zijn om de nauwkeurigheid van het meten van grootschalige brandstofleveranties te waarborgen.”

Als enige onder de Nederlandse metrologiewet aangewezen instantie voor het certificeren van waterstof tankstations, koppelt NMi haar expertise op het gebied van het testen van brandstofdispensers, aan de innovatieve Hydrogen Quantity Standard (HyOS) van VSL. Met deze installatie wordt het herleidbaar meten van de hoeveelheden waterstof mogelijk gemaakt. “VSL werkt al jaren aan bijdragen aan de energietransitie”, zegt Fabienne van Booma, Managing Director VSL. “De recente lancering van onze mobiele kalibratiefaciliteit voor waterstofdispensers is daarvan een goed voorbeeld. Door de samenwerking met NMi hopen we de drempel voor het vergroten van het aantal waterstofdispensers in Nederland verder te verlagen.” Als onafhankelijke partij en als Nationaal Metrologisch Instituut, aangewezen door het Ministerie van EZK, zorgt VSL dat ook deze nieuw ontwikkelde standaard voor alle relevante instanties beschikbaar en inzetbaar is en blijft.”

Door de expertises te combineren kunnen leveranciers hun waterstofdispensers direct laten kalibreren en ook certificeren en ontstaat een gecombineerde dienst die een mogelijke one-stop-shop biedt voor de initiële verificatie van:

  • – enkelvoudige 700bar dispensers in 3 dagen
  • – gecombineerde 700 + 350bar dispensers in 4 – 6 dagen.

Jeroen van Blanken, NMi Approval Expert voegt hieraan toe: “NMi blijft innoveren en technische ontwikkelingen onderzoeken die het aantal testdagen mogelijk nog kunnen verminderen. We willen het proces zo naadloos en efficiënt mogelijk maken zonder de kwaliteit, veiligheid en nauwkeurigheid in gevaar te brengen.”

Neem contact op met ons voor meer informatie over de gecombineerde waterstofdispenser testdiensten.

Over NMi:

NMi, opgericht in 1937, is de toonaangevende onafhankelijke specialist voor wettelijke metrologie test- en inspectiediensten in Europa en een vertrouwd merk wereldwijd. NMi is gespecialiseerd in typegoedkeuring & certificering, verificatie & kalibratie, en consultancy diensten, met een breed scala aan advies over complexe regelgeving en accreditaties. Daarnaast stelt NMi haar klanten in staat om hun data en operationele technologieën continu te verbeteren en te waarborgen. NMi is gevestigd in Delft, Nederland, is actief in meer dan 200 landen en bedient meer dan 5.000 klanten over de hele wereld. NMi heeft wereldwijd zo’n 150 mensen in dienst.

Over VSL:
VSL is het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland,  aangewezen door het Ministerie van EZK als onafhankelijke en onpartijdige organisatie, om zorg te dragen voor het verwezenlijken en beheren van de nationale meetstandaarden van Nederland.  Deze meetstandaarden maken meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden (SI-eenheden). Met zijn diensten als kalibratie, consultancy, referentiematerialen, vergelijkingen tussen laboratoria, en cursussen levert VSL (inter)nationaal een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen en is relevant voor onder meer eerlijke handel, wetenschap en industrie.