Kennis en ervaring

Kracht

Geaccrediteerde kalibraties bij u op locatie en metrologisch advies.

Meetresultaten vormen de basis voor tal van berekeningen. Denk aan krachtkalibraties voor de sterkte van kabels in industriële constructies of de kracht en hardheid van asfalt.

Ervaring

Door onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van kracht- en hardheidskalibraties helpen wij fabrikanten bij het snel op de markt brengen van meetinstrumenten en ondersteunen eindgebruikers bij het optimaliseren van hun meetsystemen.

Kalibratie

Een kalibratie vormt een kwaliteitsgarantie voor uw meetinstrumenten. Producenten van meetinstrumenten bieden hiermee meerwaarde voor hun klanten. Maar ook meetinstrumenten die al in gebruik zijn, worden regelmatig opnieuw gekalibreerd, al dan niet in het kader van ISO-certificering. Kalibraties worden onder andere uitgevoerd volgens internationale normen NEN-EN-ISO 376 en NEN-EN-ISO 7500-1.

Kennis van zaken

De service van NMi kenmerkt zich door de laagste meetonzekerheden, snelle afhandeling en, wanneer nodig, innovatiekracht. Bij de opbouw van een meetopstelling is niet altijd vooraf rekening gehouden met herkalibraties (ruimte voor het uitvoeren van kalibraties, capaciteit van de installatie). Dankzij de jarenlange ervaring met krachtkalibraties en de kennis over de werking van verschillende typen meetinstrumenten, kan NMi in vrijwel alle gevallen tot een oplossing komen om uw installatie onder accreditatie te kalibreren.

Vraag een Kracht keuring aan!

MEER WETEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Kennis en ervaring in metrologie!

Waarom NMi?

  • Klant gericht
  • Innovatief
  • Meer dan alleen Metrologie!
  • Wereldwijde acceptatie
  • Onafhankelijk
  • Oplossing gericht