Hoeveelheidsaanduiding in g óf ml of in g én ml?

Een verpakker vult ketchup af en drukt de nominale hoeveelheid uit in g. Duitsland wil graag ml. Wat moet de verpakker doen?

De algemene regel is simpel: vloeibare producten moeten in een eenheid van volume (ml, cl of l) en alle andere producten moeten in massa (g of kg).

Het zijn de uitzonderingen in de e-teken Richtlijn die het ingewikkeld maken: als een Lidstaat regelgeving heeft die anders voorschrijft of er is een handelstraditie die anders is, dan moet de verpakker die volgen.

Het is geen overzicht welke handelstradities er bestaan en soms is de regelgeving in Lidstaten verschillend. Dit is het geval bij ketchup. Verpakkers drukken dan soms de nominale hoeveelheid uit in beide eenheden. De ene is de ‘verplichte’ en de ander is de ‘niet-verplichte’ in het ene land en omgekeerd.

Zowel de ‘verplichte’ als de ‘niet-verplichte’ nominale hoeveelheid moet kloppen. Staat er een e-teken bij, dan geldt die voor beide nominale hoeveelheden. Zelfs als het e-teken overduidelijk bij één van de nominale hoeveelheden staat. Die moeten dus allemaal opgenomen zijn in de e-teken erkenning.

In combinatie met een verzamelverpakking kunnen er zo 4 nominale hoeveelheden op een voorverpakking staan!