De terugkeer van Britse meeteenheden: dit is wat je moet weten

De terugkeer van Britse meeteenheden: dit is wat je moet weten

17 Augustus 2022

Originele publicatie in European Business Magazine

Delft, Nederland – 17 Augustus 2022. De Britse regering heeft aangekondigd dat ze het voormalige maatsysteem wil herintroduceren. Maar wat betekent dat precies voor de markt? Kan uit dit voorstel een wet voortkomen? En wat staat fabrikanten te wachten als het terugkeert?

Door Yvo Jansen, CEO NMI Group

Vanaf het moment dat de herinvoering van het Britse meeteenheden werd voorgesteld, klonk in Groot-Brittannië zowel lof als kritiek. Het in te voeren beleid wordt nu uitgebreid getoetst om vast te stellen of deze verandering positief uitpakt voor bedrijven. Mocht dit het geval zijn, dan zullen fabrikanten, eigenaren en gebruikers van meetinstrumenten zich op de extra meeteenheden moeten voorbereiden. Dit vergt een aanzienlijke hoeveelheid energie en middelen en heeft verstrekkende nationale en internationale consequenties als gevolg.

Wat gaat er gebeuren?

Het lastige aan de herintroductie van de Britse meeteenheden is dat deze al jarenlang op verschillende manieren worden toegepast door de Britten: het verbruik van autobrandstof wordt vaak in ‘mijl per gallon’ gemeten; de lengte van een persoon wordt aangeduid in ‘voeten;’ bier wordt verkocht in pintglazen en pasgeboren baby’s worden gewogen in pounds and ounces. Hoewel in 1965 op het metrieke stelsel werd overgeschakeld, werd de verplichting om het te gebruiken in 2007 opgeheven, en veel van de imperiale maten, waarnaar in de voorbeelden wordt verwezen, zijn nog steeds diep in de Britse samenleving verankerd. Het voorstel van de regering past in deze context en beoogt het meer traditionele imperiale stelsel te standaardiseren.

‘Voorstel’ is hier het essentiële woord: er moeten nog stappen worden genomen voordat het beleidsidee in wetgeving wordt omgezet. Dat proces is rigoureus en vereist dat duidelijk wordt aangetoond dat de voordelen van de herinvoering van imperiale maatregelen opwegen tegen de kosten, na een grondige raadpleging, eerste standpunten en een effectbeoordeling. Volgens een historisch precedent kan het twee jaar duren voordat het beleid in werking treedt, maar als het wordt goedgekeurd, ligt de taak bij de fabrikanten van meetinstrumenten, de gebruikers en de consumenten om over te schakelen op dit nieuwe systeem.

Hoe ziet deze transitie eruit?

Voor de meeste weegtoestellen zou de wijziging van de wetgeving betekenen dat de software en de visuele displays/andere uitgangen van meetresultaten moeten worden aangepast om er Engelse eenheden in op te nemen. Elektronische weegschalen geven al een verscheidenheid van gewichten (zoals grammen en kilogrammen) weer, zodat de toevoeging van nieuwe eenheden haalbaar is. Dit geldt voor de meeste instrumenten, met enkele opmerkelijke uitzonderingen: voor elektriciteitsmeters bijvoorbeeld is het wereldwijd aanvaard om kilowattuur te meten. Apparatuur die geen software-updates toelaat door een gebrek aan hardware-ondersteuning zal moeten worden vervangen, tenzij overgangsregelingen worden ingevoerd, tegen kosten voor de eigenaar van de apparatuur.

Het is van cruciaal belang dat het veranderen van de manier waarop meeteenheidresultaten worden weergegeven geen invloed heeft op de nauwkeurigheid van instrumenten. Dit is waar de verantwoordelijkheid ligt bij onafhankelijke aangemelde instanties en/of UKCA erkende instanties om instrumenten aan zorgvuldige tests te onderwerpen, zodat ze voldoen aan de juiste wetgeving.

Dit verificatieproces is van essentieel belang om te garanderen dat de producten marktklaar zijn. Dit is echter alleen mogelijk als de normen en de certificering worden bijgewerkt en er imperiale maatregelen in worden opgenomen. De aanpassing aan het nieuwe beleid is dus niet alleen het werk van de fabrikanten, maar vereist ook regelgevend voorbereidend werk. Alleen dan kunnen instrumenten met Britse maten geschikt worden geacht om te worden gebruikt.

Hoewel de Britse technische normen zullen worden herzien, speelt eveneens de vraag hoe de internationale wetgeving dient te worden gewijzigd; hoewel het beleid specifiek op het VK is gericht, strekken de implicaties zich uit tot Europa en daarbuiten. Europese bedrijven die toegang tot de Britse markt willen krijgen, zullen er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat instrumenten zowel Britse als SI-eenheden weergeven, net zoals ze aan de vereisten van het UKCA moeten voldoen.

Afgezien van de potentiële kosten van de herinvoering van de imperiale meeteenheden komt de strenge reactie van de fabrikanten op het beleid ook voort uit het zakelijke risico van een gedifferentieerd stelsel voor de EU. Als Europese fabrikanten bijvoorbeeld een productielijn moeten bouwen die alleen voor het VK is bestemd, kan dit een belemmering vormen om in het VK te leveren, aangezien extra operationele complexiteit en kosten de business case kunnen uithollen. Hierdoor zou de consument minder productkeuze kunnen hebben. Het is daarom van belang dat de overschakeling op Britse meeteenheden geen belemmering vormen voor fabrikanten die de Britse markt wensen te betreden.

Het is ook van essentieel belang dat de herinvoering van de meeteenheden van het imperiale stelsel de consument niet in verwarring brengt en niet leidt tot een verhoogd risico van oneigenlijk gebruik van de nieuwe regels en/of uitbuiting van consumenten. Dit zal waarschijnlijk een belangrijk aspect zijn van de gedetailleerde effectbeoordeling die men voornemens is uit te voeren.

Conclusie

De laatste groep die zich aan het imperiale stelsel zullen moeten aanpassen, zijn uiteraard de eindgebruikers. Nu het metrieke stelsel voor een groot aantal toepassingen vastligt, kan het enige tijd duren voordat de consument zich de nieuwe eenheden eigen heeft gemaakt. Maar voordat het zover is, moet het beleid eerst door het uitgebreide herzieningsproces heen en wordt van zowel fabrikanten als wetgevende instanties verwacht dat zij snel actie ondernemen om de overgang naar het imperiale stelsel zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Ongeacht de complexiteit of kosten van deze onderneming, NMi is als UKCA erkende instantie de aangewezen partij om klanten te ondersteunen mocht het nieuwe stelsel daadwerkelijk in werking treden.

NMi staat als aangewezen en als UKCA erkende instantie klaar om klanten te ondersteunen mocht het nieuwe systeem daadwerkelijk in werking treden.

Yvo Jansen

NMi Group CEO

WANT TO KNOW MORE?

CONTACT US!

STAY INFORMED

SUBSCRIBE TO KNOWLEDGE CENTER