Welke eisen hebben landen buiten Europa?

Welke eisen gelden er in landen buiten Europa? Verpakkers kunnen dat het beste navragen bij degene aan wie ze leveren.

De eisen in landen buiten Europa zijn verschillend. Soms lijken ze erg veel op die van het e-merk en soms moet de producthoeveelheid in elke voorverpakking tenminste gelijk zijn aan de hoeveelheid op het etiket.

Degene aan wie verpakkers leveren (de importeur in het land van bestemming) is doorgaans de beste bron van informatie.