Welke criteria gelden bij export naar een land buiten Europa

Een verpakker vroeg zich af of zijn e-voorverpakkingen moeten voldoen aan ‘onze’ e-teken eisen of aan de eisen van het land van bestemming. Er is een kort antwoord: het laatste is het geval.

De voorverpakkingen van de verpakker die afvult voor een land buiten de Europese Unie en waar de EU geen handelsverdrag mee heeft (‘derde land’), moeten voldoen aan de eisen die gelden in het dat land. Met of zonder e-teken. En ook als dat land het e-teken in haar regelgeving heeft opgenomen. Let op met e-voorverpakkingen die via een omweg weer terugkomen in Europa: daar is de verpakker voor verantwoordelijk!

Het land van bestemming dwingt dat doorgaans af via de importeur in zijn land, waar hij de inspectie uitvoert.

Er zijn landen die dat combineren met certificatie van de importeur, die (deels) ‘leunt’ op dat wat de verpakker in Nederland doet om ervoor te zorgen dat zijn voorverpakkingen voldoen aan de specificaties.

Voor e-voorverpakkingen helpt het soms als het e-teken systeem van de verpakker recent is erkend; er zijn verpakkers die daarom jaarlijks erkenning van hun e-teken systeem aanvragen. Dat, en de resultaten van controles op geïmporteerd product, kan dan leiden tot een aangepast regime van importcontroles.

In alle gevallen zijn het de autoriteiten van het derde land die de uitzonderingen en/of voorwaarden bepalen.