Hoe verloopt de erkenning van een nieuw e-teken systeem?

Het antwoord valt uiteen in tweeën. Waar een e-teken systeem betrekking op heeft en hoe het erkennen verloopt.

Waar heeft een e-teken systeem betrekking op heeft

Een e-teken systeem beschrijft dat wat de verpakker doet om ervoor te zorgen dat de e-voorverpakkingen voldoen aan de eisen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Doseren en vullen (oa: product, vulprincipe, tempo, aantal vulkoppen, streefwaarde, standaardafwijking, bijstelmogelijkheden)
  2. Meetinstrumenten voor voorverpakkingen, dichtheid en verpakkingsmateriaal (oa. merk, type, nauwkeurigheid/ijkeenheid, meetbereik en (eventueel) weegtempo, wijze en frequentie van kalibratie)
  3. Verzamelen van meetresultaten voorverpakkingen, dichtheid en verpakkingsmateriaal (100% of steekproeffrequentie en -grootte)
  4. Verwerken van meetresultaten tot ‘beslisinformatie’, presentatie van ‘beslisinformatie’
  5. Beoordelen van ‘beslisinformatie’ (door wie, goed- en afkeurcriteria)
  6. Herverwerking van afgekeurde e-voorverpakkingen
  7. Registraties en instructies

Hoe het erkennen verloopt

Een bedrijf dat een e-teken erkenning wil, meldt zich bij NMi via e-merk@nmi.nl. NMi stelt een offerte op waarna (na de ondertekening en betaling) en de werkzaamheden beginnen die leiden tot erkenning.

Het erkennen verloopt in twee fasen: voorlopige erkenning en definitieve erkenning.

Voorlopige erkenning: op basis van een bezoek aan de verpakker wordt vastgelegd wat een verpakker doet om ervoor te zorgen dat zijn e-voorverpakkingen voldoen aan de eisen. Als alles goed is, wordt dat e-teken systeem voorlopig erkend. Een voorlopige erkenning is een half jaar geldig. In dat half jaar implementeert de verpakker het beschreven e-teken systeem.

Nadat de verpakker de voorlopige erkenning heeft ontvangen, mag het e-teken op de voorverpakkingen.

Een verpakker kan zich het beste voorbereiden door per afvullijn de informatie onder a. en b. beschikbaar te hebben tijdens het eerste bezoek. Tijdens de aanvraag ontvangt de verpakker daarvoor een formulier dat hij daarvoor in vult.

Evaluatie voor de definitieve erkenning: tijdens een tweede bezoek aan de verpakker wordt geëvalueerd of het systeem dat voorlopig is erkend bij de verpakker past en of de verpakker doet wat er is afgesproken. Op basis daarvan wordt een advies opgesteld over de definitieve erkenning van het e-teken systeem. Het komt ook voor dat opnieuw een voorlopige erkenning moet worden afgegeven en opnieuw een evaluatie moet plaats vinden.