Hoe verloopt de erkenning van een gewijzigd e-teken systeem?

Een verpakker die zijn werkwijze zo verandert dat de beschrijving van zijn e-teken systeem niet meer accuraat is, heeft géén erkenning voor de gewijzigde werkwijze. De erkenning moet worden aangepast naar de gewijzigde werkwijze.

Wijzigingen kunnen gemeld worden door ze handmatig aan te geven in een kopie van de bestaande erkenning en een scan van het geheel te mailen naar e-merk@nmi.nl. Wijzigingen in afvullijnen en/of meetinstrumenten kunnen ook zo of via een speciaal formulier worden aangegeven.

NMi stelt een offerte op waarna (na de ondertekening en betaling) een afspraak wordt gemaakt voor een bezoek voor de voorlopige erkenning of herevaluatie (zie hieronder).

Een bezoek is om verschillende redenen nodig. Ten eerste hangen de onderdelen van een e-teken systeem met elkaar samen: een wijziging die ogenschijnlijk klein lijkt, kan ertoe leiden dat er een anders systeem is ontstaan. Ten tweede veranderen beoordelingscriteria en kan het zijn dat onderdelen van een erkend e-teken systeem alleen onder andere voorwaarden erkend kunnen worden. Tot slot kent het e-teken geen cyclus van jaarlijkse surveillances en regelmatige herevaluaties waar wijzigingen gewoonlijk meegenomen zouden worden.

Ouder dan 5 jaar

Als de erkenning ouder is dan 5 jaar, verloopt de erkenning van de nieuwe werkwijze zoals bij de erkenning van een nieuw systeem.

Niet ouder dan 5 jaar

Als de erkenning niet ouder is dan 5 jaar, dan voert NMi een herevaluatie uit. Daarbij wordt onderzocht of de wijzigingen passen binnen het bestaande e-teken systeem en of de verpakker doet wat er is afgesproken.

Op basis daarvan wordt een advies opgesteld over de hernieuwde definitieve erkenning van het e-teken systeem. Het komt ook voor dat opnieuw een voorlopige erkenning moet worden afgegeven en opnieuw een evaluatie moet plaats vinden.