Hoe bereken je de TU1- en TU2-grens

De TU1-grens en TU2-grens zijn termen die niet voorkomen in de regelgeving en wél in het spraakgebruik (alhoewel sommigen ook spreken van de To-grens, T1-grens, Tabs-grens en T2-grens).

De regelgeving heeft het over de maximaal toelaatbare fout en hoe die kan worden berekend:

nominale hoeveelheid

in g of ml

maximaal toelaatbare fout
in % van nominale hoeveelheid in g of ml
                5      –                50 9
             50      –              100 4,5
           100      –              200 4,5
           200      –              300 9
           300      –              500 3
           500      –           1.000 15
        1.000      –        10.000 1,5

De TU1-grens kun je berekenen door van de nominale hoeveelheid de maximaal toelaatbare fout af te trekken en de TU2-grens wordt bepaald door van de nominale hoeveelheid twee keer de maximaal toelaatbare fout af te trekken.

Misschien heb je in de Europese Richtlijn 76/211/EEG “Klasse A” en “Klasse B” gezien met verschillende maximaal toelaatbare fouten. In de versie van de Richtlijn uit 1976 komen die inderdaad voor en zijn er 1978 al uit gehaald. De versie met alle wijzigingen die in de loop van de jaren zijn doorgevoerd staat aan het einde van dezelfde website van de Europese unie (‘All consolidated versions’).