Brexit

In de Europese Unie (en andere waarmee de EU een handelsverdrag heeft) mogen e-voorverpakkingen vrij verhandeld worden. Mogen na de Brexit de e-voorverpakkingen uit het Verenigd Koninkrijk ook vrij verhandel worden?

Het handelsakkoord dat de Europese Unie met het VK heeft gesloten, gaat niet over e-voorverpakkingen. Daarmee wordt degene die e-voorverpakkingen uit het VK koopt, importeur met bijbehorende verantwoordelijkheden. Daarmee wordt degene die e-voorverpakkingen uit het VK koopt, importeur met bijbehorende verantwoordelijkheden.

De Brexit heeft gevolgen voor Nederlandse bedrijven die e-voorverpakkingen uit het Verenigd Koninkrijk op de Nederlandse of Europese markt (willen) brengen.

Omdat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit een ‘derde land’ is, veranderen er namelijk verantwoordelijkheden. Tot 31 december 2020 is de Britse verpakker er verantwoordelijk voor dat e-voorverpakkingen aan de eisen voldoen. Vanaf 1 januari 2021 is dat de verantwoordelijkheid van de Nederlandse importeur.

De importeur kan zijn verantwoordelijkheid op twee manieren nemen:

 1. De importeur gaat zelf meten en zelf controleren of de e-voorverpakkingen voldoen, voordat ze verder verhandeld kunnen worden; hiervoor heeft de importeur een erkend e-teken systeem nodig die hij moet aanvragen bij NMi (via e-merk@nmi.nl); of
 2. De importeur heeft een verklaring nodig over bewijs dat hij zijn voldoende garanties heeft om zijn verantwoordelijkheid te nemen; die verklaring moet hij aanvragen bij NMi (via e-merk@nmi.nl).

Voordat zo’n verklaring kan worden afgegeven, voert NMi een onderzoek uit naar de kwaliteit van het bewijs en de garanties. Daarna brengt NMi een advies uit over de geschiktheid van dat bewijs en de garanties die kan leiden tot zo’n verklaring.

Reguliere procedure

De importeur kan elk soort bewijs en garanties aan NMi voorleggen, maar gewoonlijk bestaat dat uit de volgende informatie:

 1. Gegevens van de importeur in Nederland
 2. Gegevens van de verpakker(s) in het land buiten de EU
 3. Beschrijving van het e-teken systeem van de/elke verpakker
 4. Beoordeling van de juiste werking van het e-teken systeem van de verpakker(s) door NMi of een andere onafhankelijke gekwalificeerde derde

De importeur kan bij NMi een “aanvraagformulier voor de import vanuit een derde land” opvragen (via e-merk@nmi.nl).

De doorlooptijd van de behandeling van de aanvraag duurt ongeveer 1 maand.

Voor Brexit bestaat er een verkorte procedure:

De aanvraag tot zo’n verklaring kan via een verkorte procedure lopen als de importeur bij zijn aanvraag het volgende bewijs en garanties aanlevert:

 1. Gegevens van de importeur in Nederland
 2. Gegevens van de verpakker(s) in het VK
 3. In eerste instantie geen beschrijving van het e-teken systeem van de/elke verpakker in het VK
 4. Bezoekrapport niet ouder dan 1 jaar van de lokale Britse Trading Standards Service (TSD) waar uit blijkt dat het e-teken systeem van de verpakker(s) voldoet aan:
  1. the Weights and Measures (Packaged Goods) Regulations 2006; en de
  2. Guidance v.4 uit december 2015.

Als er geen bezoekrapport is of het is ouder is dan 1 jaar, dan verloopt de aanvraag via de reguliere procedure.

De importeur kan bij NMi een “aanvraagformulier voor de verkorte procedure Brexit” opvragen (via e-merk@nmi.nl).

Met de verkorte procedure kan de importeur 1 jaar na het bezoek van de Trading Standards Service importeren. Als er in deze periode geen handelsakkoord met de EU tot stand komt, is er tijd om de reguliere procedure op te starten en te doorlopen.

Wanneer alle informatie compleet is, is de doorlooptijd van de behandeling van de verkorte procedure ongeveer 10 werkdagen.