Kennis en ervaring

Keuringen

Acceptatie van en vertrouwen in de kwaliteit van het product.
Vaak verhoogt een onafhankelijke afnamekeuring de acceptatie en het vertrouwen in de kwaliteit van het product bij de eindgebruiker.

Wat is een keuring?

Een keuring is een verplichte controle op een meetinstrument waarbij wordt nagegaan of het instrument aan de wettelijke eisen voldoet.
De eerste keuring vindt plaats op het moment dat het meetinstrument op de markt komt en in gebruik wordt genomen. Daarna kunnen nog periodieke herkeuringen volgen als dit wettelijk verplicht is, of als de zegels zijn verbroken, bijvoorbeeld na reparaties.

Keuren op locatie

NMi heeft jarenlange ervaring als onafhankelijke keuringsinstantie. Sommige keuringen kunnen op locatie worden uitgevoerd, waardoor het meetinstrument direct weer in gebruik kan worden genomen. Indien gewenst kan NMi ook uw afnamekeuring (Factory Acceptance Testing, Site Acceptance Testing) uitvoeren voor uw eindgebruiker.

Vraag een keuring aan!

MEER WETEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Knowledge and experience in metrology!

Why NMi?

  • Customer Orientated
  • Seeking solutions
  • More than metrology!
  • Worldwide acceptance
  • Independent
  • Create new standards