Trainingscursus: Opzetten van e-teken systeem

Trainingscursus

Trainingscursus: Opzetten van e-teken systeem

Datum: 18 en 19 mei 2021

Overzicht
Duur: 2 dagen
Locatie: Online of op locatie te Delft
Niveau: middelbaar / hoger beroepsonderwijs
Taal: Nederland
Maximum aantal deelnemers: 12
Minimum aantal deelnemers: 6
Investering: EUR 1395 per persoon, exclusief BTW, inclusief trainingsdocumentatie en lunch.
Optionele test: EUR 175 per persoon, exclusief BTW.

Achtergrond
– Waarom het e-teken?
– Het e-teken in wetgeving (EU + NL)
– Verdeling verantwoordelijkheden (NMi, NVWA en anderen)
– Internationale afstemming via WELMEC en OIML

Vullijnen
– Doseren en vullen
– Eigenschappen vullijnen

Meetmiddelen
– Voor dichtheid
– Voor verpakkingsmateriaal
– Voor voorverpakkingen
– Software (identificatie/goedkeuring)
– Kalibratie/onderhoudscontract

Verzamelen van meetresultaten
– Voorverpakkingen: steekproefgrootte en -frequentie
– Verpakkingsmateriaal: steekproefgrootte en -frequentie, gebruik maken van leverancier, meetmethodiek
– Dichtheid: steekproefgrootte en –frequentie, gebruik maken van de leverancier
– Vastleggen van meetresultaten

Verwerken van meetresultaten
– Berekenen van volume
– Meetonzekerheid

Import van buiten de EU
– Verantwoordelijkheid importeur, agent, verpakker buiten EU
– Zelf meten of ‘garanties’
– Export: exportcertificaat

Beoordelen van meetresultaten
– Gemiddelde, TU1-overschrijding, TU2-overschrijding
– Blokkeren, herbeoordelen en vrijgeven

Vastleggen van meetresultaten en personeelsinstructies
– Administratie
– Personeelsinstructies