Geharmoniseerde Normen voor Elektriciteitsmeters Worden Ingetrokken

8 Februrary 2023

De EN 50470 [2006] reeks is al jaren een bekende Europese norm voor elektriciteitsmeters. Sinds de invoering van de meetinstrumentenrichtlijn (MID) wordt deze reeks gebruikt als geharmoniseerde normen in het kader van de MID. Dit staat echter op het punt van veranderen. Zoals aangegeven op de Nando-website van de Europese Commissie komen deze geharmoniseerde documenten per 26/02/2023 te vervallen.

CENELEC TC 13 heeft al een nieuwe reeks normen voorbereid, de EN 62052-11 in combinatie met de EN 50470-3. Deze documenten zijn bedoeld om te worden gebruikt als geharmoniseerde normen in het kader van de meetinstrumentenrichtlijn.

Het is echter de vraag of deze normen tijdig zullen worden geharmoniseerd. Hierdoor kan het gebeuren dat er voor een bepaalde periode geen officiële geharmoniseerde normen voor elektriciteitsmeters gelden.

Betekenis voor fabrikanten

Certificaten die al zijn uitgegeven voor elektriciteitsmeters blijven geldig tot op de datum die staat aangegeven op het certificaat (10 jaar vanaf de oorspronkelijke uitgiftedatum). Mochten fabrikanten veranderingen willen doorvoeren, bijvoorbeeld door gewijzigde componenten toe te passen, dan moeten de gewijzigde meters voldoen aan de nieuwe normen. In dat geval dienen de aangepaste meters te worden beoordeeld, waarbij met name gekeken wordt naar de geïmplementeerde wijziging. Als bijvoorbeeld de software wordt gewijzigd, dan zal alleen dit deel worden beoordeeld conform de nieuwe norm. Andere aspecten, zoals bijvoorbeeld EMC- of overige testen zullen buiten beschouwing worden gelaten onder de voorwaarde dat de wijziging niet gerelateerd is aan deze aspecten. Zijn de veranderingen in orde bevonden, dan krijgt de fabrikant een revisie van het  certificaat.

Fabrikanten die met een nieuwe elektriciteitsmeter de markt willen betreden, wordt aanbevolen om de nieuwe normen, EN 62052-11 / 50470-3, al toe te passen. Deze normen zijn state-of-the-art en omvatten de nieuwste eisen voor (slimme) elektriciteitsmeters, zoals besproken in de whitepaper van NMi met kenmerk 20230208. Ze zijn ook bedoeld om te worden gebruikt als geharmoniseerde normen onder de MID en zijn als zodanig al aangeboden aan het Comité meetinstrumenten.

Door de uitgebreide lijst van tests van deze nieuwe normen, waaronder de toegevoegde veiligheidsnorm 62052-31, zoals besproken in eerdergenoemd whitepaper, moeten fabrikanten wel  rekening houden met langere doorlooptijden voor de typekeuringsprojecten.

Als alternatief kan de EN 50470 [2006] reeks worden toegepast tot het moment waarop de nieuwe versies officieel op de Nando-website worden vermeld. Dit wordt ook voorgesteld door Zsuzsanna Dákai, beleidscoördinator voor wettelijke metrologie bij de Europese Commissie. Fabrikanten kunnen deze dus nog steeds gebruiken.

Leer alles over deze nieuwe normen in de NMi webinar EU Standards in Motion for kWh Meters.
Nog vragen? Bel of mail NMi gerust.